Digitaltrykket i en bæredygtig verden

Målt på volumen står konventionelle tekstiltryk (serigrafi/silketryk/rammetryk) i dag bag ca. 95% af alt påtrykt stof i verden, mens digitale tryk står bag de resterende 5%. Den markedsfordeling er en konsekvens af de forskelligartede farve- og kvalitetsudtryk, priser og alsidighed, de to trykmetoder hver især tilbyder, samt at konventionelle tryk i sagens natur indtog markedet først og således nyder godt af trykkeres fortrolighed med dem.

Men denne analoge markedsdominans kommer til en stejl pris. På trykkets bagside kan vi se, at konventionelle tryk forbruger 50-60 liter vand, 36-60 cm3 blæk per produceret stofmeter og 400.000 kWh per trykker per år, mens det langt mindre anvendte digitale tryk forbruger blot 15-20 liter vand, 6-9 cm3 blæk per produceret stofmeter og 180.000 kWh per trykker per år. Betragtelige besparelser på vand, blæk og energi vil således kunne opnås formedelst en større markedsandel til digitale tryk.

Heldigvis bevæger vi os i den rigtige retning. Samfundsudviklinger og nyvunden teknologi justerer konstant på udbud og efterspørgsel, og tidsånden tilgodeser utvivlsomt digitale tryk mere end deres analoge alternativ. Ja, digitale teknologier udvikles i højere tempo end analoge pendanter og bidrager derigennem stærkt til den vækst, digitale tryk for tiden gennemgår, men tidsånden leverer en lige så robust byggesten til aggregatet: Den stærkt øgede bevidsthed om menneskets mangelfulde hensyntagen til naturens skrøbelighed og de forventede konsekvenser deraf.

Vi er blevet klogere. Undersøgelser viser til stadighed, at et stort flertal blandt forbrugerne mener, at et varemærkes bæredygtighed — eller mangel på samme — er en vigtig eller sågar afgørende faktor, når de beslutter sig for, hvor de vil handle, og at de er villige til at betale mere for etisk forretningsførelse.

Det kan vi rigtig godt lide hos Jet Sport, da vi ønsker at være firstmovers på mere end bare teknologi og kundeoplevelser. Vores samlede foretagende — lige fra kerneværdier til produktionsopsætning — er således konfigureret, at vi er lykkedes med at digitalisere hele 20% af vores produktion. Vi drifter altså med et digitaliseringsforhold på hele fire gange branchegennemsnittets og lykkes desårsag med at være så meget desto mere bæredygtige.

Ansøg om en Jet Sport konto
Med en Jet Sport konto får du adgang til vores webshop, hvor du kan designe og bestille logoer.
Kontakt os
Lad os se hvilke broer vi kan bygge
Tilbage til blogoversigten