Persondataforordringen

Generelt
Følgende er en beskrivelse af Jet Sports persondatapolitik i henhold til GDPR, som formidler, hvordan Jet Sport modtager og behandler personlige data.

Politiken omhandler alle persondata, som er indsamlet via vores webshop, hjemmeside eller på anden måde overgivet til os.

Jet Sport er en B2B forhandler, hvorfor vi i flere situationer optræder som både dataansvarlig (i forhold til oplysninger om kunder og disses ansatte) og som databehandler (af personoplysninger af vores kunders slutkunder, som modtages af samarbejdspartnere/kunder).

Følgende beskrivelse er gældende både i situationer, hvor vi er dataansvarlig og databehandler.

Dataindsamling
a) Vi indsamler data, når vi får nye kunder, potentielle kunder, leverandører samt i forbindelse med samhandel med vores samarbejdspartnere, leverandører, andre virksomheder og kunder.
b) Vi indsamler data gennem vores samarbejdspartnere. Når disse foretager bestilling hos os, indhenter vi data om bestiller (herunder bl.a. navn, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om, hvilke produkter der bestilles, IP-adresse m.m.). Derudover modtager vi oplysninger om tredjepart, eksempelvis bestillers slutkunde. Her indsamles også personlige oplysninger om denne tredjepart (herunder tøjstørrelse, navn, e-mailadresse, telefonnumre m.m.)
c) Indsamler vi data om tredjepart, overholder vi altid databehandlerens regler for beskyttelse af persondata.
d) Alle oplysninger, som indsamles hos os, indsamles af mindst en af følgende to årsager:
   1) Data indsamles for at kunne yde den ønskede og med kunden aftalte service.
   2) Data indsamles for at kunne leve op til gældende lovgivning og regler, herunder bl.a. bogføringsloven og regnskabsloven.

Videregivelse af oplysninger
Som naturlig led i vores forretning vil der med samarbejdspartnere ske udveksling af personoplysninger. Personoplysninger vil videregives til øvrige databehandlere i forbindelse med drift af vores IT-systemer, hosting af vores webshop, ved anvendelse af ekstern fragtmand samt ved anden samhandel/interaktion med samarbejdspartnere, hvor dette findes nødvendigt for at overholde lovgivning eller for at yde en ønsket service.

Oplysninger videregives kun i tilfælde, hvor det er nødvendigt i forhold til ovenstående.

Opbevaring og sletning af data
Alle persondataoplysninger gemmes hos os/vores databehandlere i fem år efter seneste ordreafgivelse/kommunikation. Herefter slettes eller anonymiseres det.

Kun medarbejdere med behov herfor for at udføre deres arbejde har adgang til de opbevarede data.

Den individuelle brugers rettigheder
a) Indsigt: Bruger har ret til at få indsigt i opbevarede persondataoplysninger.
b) Kopi: Bruger har ret til at få udleveret opbevarede persondataoplysninger.
c) Berigtigelse: Bruger har ret til at få rettet ukorrekte, opbevarede persondataoplysninger.
d) Sletning: Bruger har ret til at få slettet opbevarede persondataoplysninger.
e) Begrænsning: Bruger har ret til at begrænse os til kun at opbevare data og altså ikke videregive disse til tredjemand. Vær opmærksom på, at dette dog kan begrænse brugers muligheder for samhandel med os.
f)Indsigelse: Bruger har ret til at gøre indsigelse omkring vores behandling og opbevaring af data.
g) Dataportabilitet: Bruger har ret til at få udleveret opbevaret data i en læselig og struktureret beskrivelse.
h) Klage: Bruger har ret til at klage over vores opbevaring, behandling eller andet omkring dine persondataoplysninger. Klage kan ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K. dt@datatilsynet.dk. Tlf. 33 19 32 00.

Ved spørgsmål til persondatapolitik eller andet vedrørende persondata bedes henvendelse ske til én af følgende e-mailadresser: post@jetsport.dk, statement@jetsport.dk.

Sikkerhed
Vi har i samarbejde med vores databehandlere og IT- og softwareleverandører indført tilpassede tekniske, organisatoriske og indretningsmæssige løsninger og sikkerhedsforanstaltninger. Disse betyder, at persondata ikke opbevares eller behandles på anden måde end foreskrevet af gældende lovgivning og regler, og at disse oplysninger ikke kan misbruges eller komme til uvedkommendes kendskab. Ved spørgsmål eller andet vedrørende persondata hos Jet Sport, kontaktes:

Jet Sport
Blytækkervej
8800 Viborg
86 61 12 55
post@jetsport.dk

Læs mere om databeskyttelse på Datatilsynets hjemmeside.