Samfundsansvar

En helstøbt udvikling

GOTS GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

Jet Sport er en Global Organic Textile Standard-certificeret virksomhed. GOTS er en standard for fremstilling og forarbejdning af økologiske naturfiberprodukter, som indeholder stringente krav til bæredygtighed og social ansvarlighed.

CU1110334GOTS-2022-00017251

  • Se vores certifikat her ❯

Ikke kun os som virksomhed certificeres. Individuelle produkter og forarbejdningsaktiviteter under vores kontrol gøres ligeså, men kun såfremt hele forsyningskæden fra høst til slutprodukt overholder samme krav. Forsyningskæden inkluderer indsamling af råmaterialer, syning, samtlige forarbejdningsstadier, farvning, tryk, produktionsfaktorer, udstyr, maskinel og tilbehør.

En GOTS-certificering beviser, at mange vigtige krav overholdes:

Sociale krav
Ingen tvunget arbejde
Ingen børnearbejde.
Ingen diskriminering.
Ansatte har organiserings- og forhandlingsfrihed
Arbejdsforhold er sikre og hygiejniske.
Ansatte modtager en fair løn.
Arbejdstider er regulerede.
Ansatte behandles humant.
Virksomheden drives etisk forsvarligt.

Kemikaliebrug
Sundheds-og miljøskadelige kemikalier såsom aromatiske opløsninger, pesticider, genetisk modificerede organismer, azofarvestoffer og- pigmenter, tungmetaller, blødgøringsmidler, perflourerede kulbrinter, formaldehyd og benzen benyttes ikke i produktionen.

Spildevandsbehandling
Spildevand renses i internt eller eksternt renseanlæg før udledning eller bortskaffelse.

Indpakning, opbevaring og transport
Økologiske tekstiler opbevares og transporteres på sådan vis, at forurening af forbudte opløsninger eller utilsigtet substitution af/forveksling med konventionelle produkter eller komponenter undgås. Al pap og papir anvendt til indpakning af GOTS-produkter er fremstillet af genbrugt forbrugsaffald eller certificeret i overensstemmelse med en rammeplan for bæredygtig skovdrift. Alle transportaktiviteter bogføres.

Produkter og alle tilhørende stoffer efterprøves regelmæssigt af uafhængige laboratorier. Regelmæssige kontrolrevisioner til sikring af standardoverholdelse, on-site besigtigelser og certificeringer af forarbejdningsfaciliteter, producenter og distributører forrettes af uafhængige, særligt akkrediterede testinstitutter i overensstemmelse med GOTS’s tilsynsrammer. Alt dette tjener til fuldstændig sikring af GOTS-certificerede tekstiler.

USA lader GOTS tale for sine tekstiler
USA, verdens største tekstilimportør og tøjforbruger, blåstempler og anbefaler officielt GOTS ved at tillade, at GOTS-certificerede produkter må sælges som ’økologiske’. Dette er med til at minimere handelsbarrierer og gøre det lettere for forbrugere at beslutte, hvilke produkter overholder deres krav og forventninger til bæredygtighed og ansvarlighed.

OEKO-TEX, Tillæg 6

Vores tryk er 100% OEKO-TEX®, Tillæg 6-certificerede. OEKO-TEX, Tillæg 6 er en internationalt anerkendt garanti for, at produkter er fri af skadelige kemikalier og lever op til kravene i Greenpeace’s Detox My Fashion kampagne.

  • Se vores certifikat her ❯

Vores tryk er 100% OEKO-TEX®, Tillæg 6-certificerede. OEKO-TEX, Tillæg 6 er en internationalt anerkendt garanti for, at vores produkter er fri af skadelige kemikalier og lever op til kravene i Greenpeace’s Detox My Fashion kampagne.

GOTS vs Standard 100 by OEKO-TEX
Der er et væld af certificeringer rundt om i verden, og det er ikke altid nemt at kende dem fra hinanden og vide, hvilke virkeområder de hver især betoner. Lad os derfor se nærmere på vores to primære certificeringer og blive klogere på deres ligheder og forskelle:

Standard 100 by OEKO-TEX tilstræber produktsikkerhed gennem grundig efterprøvning for giftige stoffer, farlige restprodukter og kemiske opløsninger. Tekstiler efterprøves i et uafhængigt laboratorie for at sikre, at hver eneste komponent, dvs. enhver tråd, knap og andet tilbehør, er blevet testet for sundhedsskadelige stoffer.

GOTS og OEKO-TEX har håndfaste krav til kemikaliesikkerhed tilfælles, men Standard 100 by OEKO-TEX lægger udelukkende vægt på slutproduktets uskadelighed og forbrugerens sikkerhed. I modsætning til GOTS, stiller Standard 100 by OEKO-TEX ikke miljømæssige eller sociale krav til forsyningskæden og pålægger heller ikke, at anvendte råmaterialer er økologiske. Mens OEKO-TEX således er en stærk produktsikkerhedsstandard, må den ikke opfattes som en blåstempling af miljø- eller sociale forhold.

Den særlige OEKO-TEX, Tillæg 6-certificering er en delvis undtagelse fra denne enstrengede fokus på slutproduktet, idet den med udgangspunkt i Greenpeace’s DETOX TO ZERO-kampagne stiller ekstra skarpe krav til kemikaliebrug gennem hele forsyningskæden.

Grafisk CSR-kodeks

Jet Sport er tilsluttet GRAKOM’s Det grafiske CSR-kodeks.

Det grafiske CSR-kodeks er en standard og praksis for ansvarlig virksomhedsførelse, som afspejler FN Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø.

Med vores tilslutning sætter vi streg under, hvor vigtigt vi synes det er for virksomheder at drifte under ordentlige sociale-, miljø- og arbejdsmæssige forhold.

Global Compact
Med udgangspunkt i ti grundlæggende principper tilstræber Global Compact at hverve ansvarlige virksomheder til at skabe en bedre verden. Principperne baserer sig på internationale konventioner og aftaler, som tilsammen udgør en fælles ramme for etisk virksomhedsansvar.

Vi sigter (ikke kun) mod mere bæredygtighed

Vores engagement i samfundsansvar giver sig primært til kende i vores stærke fokus på miljømæssigt ansvarlige trykløsninger og forbrug af vindbaseret elektricitet på vores fabrik i Viborg, men vi møder også en række andre samvittighedsspørgsmål med stor interesse og dedikation.

Flygtninge og personer med særlige behov

Vi har en stærk løbende aftale med Viborg Kommune om at tage imod flygtninge og personer med særlige behov, så de kan få en fod inden for på det danske arbejdsmarked.

Kulturelle organisationer

Vi støtter en række lokale kulturelle organisationer såsom Viborg Kultur- & Idrætsfond, Tinghallen Kongres- og Musikhus og Pimpongs Talentskole.

Kræftens Bekæmpelse

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse i organisationens utrættelige forskning, oplysning og rådgivning om kræft og dets symptomer og behandlinger.

Et sundt arbejdsmiljø

Vi stræber efter at skabe et givtigt, samvirkende og mangesidigt arbejdsmiljø, i hvilket vores ansatte trives og belønnes med både anerkendelse og passende økonomisk kompensation. En glad ansat er ikke blot et etisk lurmærke i sig selv, men en faglig og økonomisk kapacitet, der skaber værdi og hjælper andre til at opnå mere.

Læs mere om samfundsansvar på Samfundsansvar.dk

Ansøg om en Jet Sport konto
Med en Jet Sport konto får du adgang til vores webshop, hvor du kan designe og bestille logoer.