Hvad er OEKO-TEX?

Hvad er OEKO-TEX, hvordan hjælper det virksomheder med at blive mere bæredygtige, og hvorfor har vi hos Jet Sport valgt at opnå dets certificering? Kort fortalt er OEKO-TEX et internationalt anerkendt certificeringsorgan, som etablerer standarder og grænseværdier for råmaterialer med henblik på øgning af virksomheders bæredygtighed. Organisationen er stiftet i 1992 af tekstilforskningsinstitutterne ÖTI, Hohenstein og TESTEX (Østrig og Tyskland). Den består af 17 (2022) forsøgs- og forskningsinstitutter i Europa og Japan, som samarbejder om udvikling af efterprøvningsmetoder og fastlæggelse af hensigtsmæssige grænseværdier for materialeforbrug i tekstil- og læderindustrien.

Det står virksomheder frit for, om de vil gennemgå den ofte vanskelige proces mod efterkommelse af OEKO-TEX’s krav, hvorfor spørgsmålet med rette kan stilles: Hvorfor bør virksomheder søge at opnå OEKO-TEX certificeringen, når dette ofte vil bære markante strukturelle og strategiske ændringer med sig? Vi besvarer her dette spørgsmål og gør det klart, hvorfor vi hos Jet Sport valgte at blive OEKO-TEX certificerede.

Hvorfor blive certificeret?

Motivationen for virksomheder i tøjbranchen til at gøre sine CSR-tiltag til uangribelige PR-mesterstykker er umiskendelige: Mellem halvdelen og tre fjerdedele af forbrugere mener, at virksomheder i tøjbranchen ikke i tilstrækkelig grad synliggør deres bæredygtighedstiltag. Mere end 50% er villige til at betale merpris for bæredygtige produkter, halvdelen af disse ville potentielt betale op til en fjerdedel mere end originalprisen, og mange fravælger aktivt virksomheder, de betragter som uansvarlige og egoistiske.

Flere eksempler på fornuften i at kunne fortælle potentielle kunder, at man som virksomhed tager omverdenens problemer alvorligt kan lægges blot, men budskabet burde allerede nu stå klart: En virksomheds bundlinje afhjælpes af en gennemtænkt og veludført CSR-strategi. Gode gerninger giver gode marginer. Først efter en erkendelse af sandheden i dette budskab kan de første skridt på rejsen mod en bred offentlig anerkendelse af, at din virksomhed kerer sig om andet og andre end sit eget velbefindende, tages.

Den første milepæl på den rejse bør være foranstaltningen af, at dine produkter ikke gør skade på kunder, leverandører eller ansatte. Dette burde ikke være en banebrydende idé, men ubudne eksempler på dens fortsatte bagatellisering kommer til stadighed for dagens lys fra forretningsverdenens mere fordækte hjørner. Dette er dog i det mindste godt for, at andre virksomheder så fortsat kan differentiere sig positivt på området. Er et produkt ufarligt, og kan dette kommunikeres til nuværende og potentielle kunder, vindes en betydelig konkurrencemæssig fordel.

Hvorfor efterprøve produkterne?

Du kender nok nødvendigheden af ikke at indtage kemikalier, men har du nogensinde overvejet mængden af kemikalier i tøj, fodtøj, indbo og andre varer, som helt eller delvist består af tekstiler? På trods af, at vi alle er i konstant kontakt med adskillige tekstiltyper, er 40% af os – ifølge en undersøgelse foretaget af OEKO-TEX – intetanende om, hvordan og med hvilke metoder tekstiler og tøj fremstilles. 4-8.000 individuelle kemikalier i utallige formuleringer bruges i alskens fremstillingsprocesser og ender i enten slutprodukter eller som affaldsrester med potentiale til at gøre alvorlig skade. Nogle kemikalier er så farlige, at de forårsager alvorlige lidelser hos fabriksarbejdere såvel som hos forbrugere.

Visse kemikalier kan ramme ethvert menneske, men især spæd- og småbørn og gamle er sårbare. Kontakt øger risikoen for hudallergi, men de kan muligvis også forbindes med mere alvorlige lidelser for både mennesker og miljø. Skadelige stoffer fundet i tøj eller brugt i dets fremstilling er forbundede med bl.a. nerveskader, lever-, nyre- og lungesygdomme og kræft. Desuden forurener de floder, havvande, vildtliv og hortikultur inden for en vis afstand af fabrikkerne, som gør brug af dem. Det er ædruelige fakta, at tekstilfarvning er den andenmest vandforurenende fremstillingsaktivitet i verden, og at modeindustrien frembringer 20% af al spildevand.

OEKO-TEX hjælper alle til at træffe mere bæredygtige valg ved at teste for kemikalier og tilkendegive, når disses værdier overstiger skadelige niveauer. En uafhængig certificering fra OEKO-TEX sikrer, at tekstiler er redeligt fremstillede og er ufarlige for helbredet. Varemærkater er verificérbare, genkendelige og sporbare, og gør, at du som fabrikant, forhandler eller forbruger ikke på egen hånd behøver at tjekke validiteten af diverse virksomheders sikkerheds- og miljøpåstande.

Hvad er OEKO-TEX?

OEKO-TEX®, hvis fulde navn er OEKO-TEX International – Association for the Assessment of Environmentally Friendly Textiles, er en non-profit forening med hovedsæde i Zürich. Danske DTI (Teknologisk Institut) er del af foreningen og står for efterprøvning af alle danske tekstilprodukter, som søger at opnå en OEKO-TEX-certificering. DTI har i alt 71 laboratorier og over 1.100 ansatte, som kan stilles til rådighed for virksomheder, der ønsker forskning eller projekter afprøvet i praksis. Instituttet har en årlig omsætning på knap 1 milliard kroner, er repræsenteret i næsten alle industrier og samarbejder med over 10.000 kunder om året.

OEKO-TEX har som erklæret mål at beskytte forbrugere, inspirere til innovation og skabe tillid til tekstiler og lædervarer. For at opnå en OEKO-TEX STANDARD 100-certificering skal et produkt bl.a. være sikret mod:

 • Kemiske restprodukter med mulig syre/basevirkning på huden.
 • Pesticider og affedningsmidler.
 • Pentachlorphenol, tetrachlorphenol, ortophenylphenol, tributyltin, triphenyltin og dibutyltin.
 • Tungmetaller såsom chrom, kobolt, nikkel, kobber, kadmium, antimon, arsenik, bly og kviksølv.
 • Udvalgte farver, som ikke bør bruges, da de er kendte eller mistænkte for at være kræft- eller allergifremkaldende.
 • Ftalater.
 • Asbestfibre.
 • Farvefrigivelse under kontakt med vand, sved, spyt eller fysisk kontakt.
 • Fordampning af flygtige organiske forbindelser (VOC’er).
 • Afgivelse af særligt identificerede lugte.

OEKO-TEX tilpasser løbende kravene for at være på højde med den nyeste viden og seneste videnskabelige opdagelser vedrørende skadelige kemikalier og tekstilfremstilling. Et tekstilprodukt vil kun kunne certificeres, hvis alle dets komponenter imødekommer disse krav. OEKO-TEX-kravene er som oftest mere strikse end den til enhver tid gældende lovgivning.

Hvad er OEKO-TEX ikke?

Modsat, hvad foreningens navn antyder, er OEKO-TEX ikke et økomærkat. Det er ikke en certificering af, at et produkt er miljøvenligt. I dagene, da OEKO-TEX blev grundlagt, var den gængse antagelse, at var et produkt ufarligt for mennesker, var det nok også ufarligt for miljøet. På den baggrund fandt folkene bag foreningen det ikke problematisk at navngive den ‘OEKO-TEX’, selvom efterprøvningerne og kravene kun var møntede på at beskytte mennesker. Siden da er vores kollektive bevidsthed om miljøet blevet løftet betragteligt af videnskabelige data, som har påvist, at tekstilindustrien er én af de mest miljøskadelige brancher i verden.

Et OEKO-TEX-certificeret produkt er ufarligt for mennesker, men ikke – ved vi nu – nødvendigvis for miljøet. Et bomuldsprodukt kan eksempelvis godt certificeres af OEKO-TEX, selvom:

 • Bomuldstekstiler er ansvarlige for 15-20% af global pesticidebrug.
 • Konventionel (ikke-økologisk) bomuld hovedsageligt udgøres af GMO, som forstyrrer biodiversiteten.
 • Konventionel bomuld er den mest vandintensive fiber i verden.
 • I mange lande bortskaffes mange produkter fremstillet af konventionel bomuld stadig ved at blive kastet i floder og grundvand.

Nej, den hellige grav er ikke nødvendigvis velforvaret, fordi et produkt er OEKO-TEX-certificeret. Men holder vi foreningens menneskebeskyttende krav i hu, er dens certificering stadig et kæmpe skridt i retning mod bæredygtighed, og et blåstempel, som differentierer virksomheder fra hinanden. OEKO-TEX vil ikke holde pesticiderne fra markerne, men vil holde tungmetallerne fra huden. Det er værd at gøre en ekstra indsats for, er det ikke?

Ansøg om en Jet Sport konto
Med en Jet Sport konto får du adgang til vores webshop, hvor du kan designe og bestille logoer.
Kontakt os
Lad os se hvilke broer vi kan bygge
Tilbage til blogoversigten