Verdens vanddag og digitaliseringens effekt

Verdens vanddag og digitaliseringens effekt

Verdens vanddag fejres hver 22. maj for at gøre opmærksom på vigtigheden af at tage kærlig hånd om det såkaldte ’flydende guld’, hvis liv samtlige af Jordens arter afhænger af. Det er faktisk så vigtigt, at det 6. af de 17 verdensmål, FN har sat for bæredygtig udvikling frem til 2030, er Rent Vand og Sanitet. Rent Vand og Sanitet har for mål, at alle har adgang til vand og sanitet, og at det forvaltes på bæredygtig vis. Svindende drikkevandsmængder er et problem, som påvirker alle kontinenter. Mere end 40% af verdens befolkning påvirkes af vandmangel, og den globale opvarmning forventes kun at forværre disse forhold.

Hastetiltag er nu påkrævede for at imødekomme dette vandmangelproblem, som langt hen ad vejen er afstedkommet af dårlig ressourceforvaltning og unødvendigt spild. Vigtigheden af at lære om, beskytte og på bæredygtig vis forvalte grundvand er presserende i vores mission om at overleve klimaforandring og imødekomme voksende befolkningers behov.

Hos Jet Sport ønsker vi at være en førende del af udviklingen mod en mere etisk og miljøvenlig tilgang til mode. Vi er overbeviste om, at de fleste virksomheder har plads til forbedring i deres fremstillingsprocesser, som gør brug af store vandmængder. Selv søger vi på mange områder gennem fremstillingsprocessen at reducere spild, men gør samtidigt det samme vedr. forurening. Under farvningsforløbet anvender vi vandbesparende maskinel og teknologier, som giver os bedre vaskeeffektivitet, forkortede vasketider og lavere forbrug af kemikalier og energiforbrug. Dette drives af vores ønske om ikke blot at spare på vandet, men også at reducere omfanget af vandforurening.

Det anerkendes bredt, at adgang til drikkevand kræver investering i infrastruktur og sanitære faciliteter, og at vandrelaterede økosystemer som skove og floder bør beskyttes og genoprettes. Internationalt samarbejde kan have en markant effekt, ikke kun lande og regeringer imellem, men mellem virksomheder ligeså. Konventionelle tryk står i dag bag 19 ud af 20 påtrykte stofmetre i verden, mens digitale tryk står bag den sidste. Det udgør et ikke undseeligt problem for miljøet, idet konventionelle tryk forbruger op til tre gange så meget vand per stofmeter som gør digitale, seks gange så store mængder blæk og mere end dobbelt så meget elektricitet.

Et fælles træk af virksomheder i tekstiltrykbranchen mod større anvendelse af digitale tryk kan potentielt effektuere markante besparelse på vand, blæk og energi, men virksomheder kan i sagens natur ikke beslutte på egen hånd, hvad og hvordan de vil trykke, men har blot at følge trop på deres kunders ønsker. De kan dog til stadighed promovere og anbefale digitale tryk til samme; En tilgang, som næsten uundgåeligt har en vis effekt.

Vi har uden tvivl gang i en god udvikling. Mange iagttagere istemmer, at de seneste års markante forøgelse af digitaltryks markedsandele har været hjulpet godt på vej af relevante virksomheders velvillighed til at tage digitale tryk til sig og anbefale dem til deres kunder. Denne tilgang former en art symbiose og foranlediger en dynamisk effekt mellem de to forretningssfærer, hvor miljøbevidste kunder påvirker træge virksomheder og miljøbevidste virksomheder påvirker træge eller uvidende kunder. Hos Jet Sport har kombinationen af egne ambitioner og stadige ønsker fra vores kunder gjort os i stand til at digitalisere 20% af vores produktion, et digitaliseringsforhold på hele fire gange tekstiltrykbranchens gennemsnit.

Ansøg om en Jet Sport konto
Med en Jet Sport konto får du adgang til vores webshop, hvor du kan designe og bestille logoer.
Kontakt os
Lad os se hvilke broer vi kan bygge
Tilbage til blogoversigten