Vi udligner scoren for de små

Det, som er sandt på banen, er sandt uden for. Store klubber har det nemmere end små. Spillermarkedet er venligere stemt mod store klubber med fyldte tegnebøger og fanklubber, end mod små klubber med mådeholdne budgetter. Det vidste du. Men vidste du, at også tekstiltrykmarkedet begunstiger de store mere end de små? Og, at det faktisk gør det i endnu højere grad end spillermarkedet?

De store klubber køber de gode spillere, og de små køber de mindre gode. Sådan er det. Man får, hvad man betaler for, og da der — som oftest — er proportion mellem udgifterne og kvaliteten, betyder det, at hvis den lille klub har et begrænset budget, kan den også — i det mindste — købe en begrænset spiller.

Men på tekstiltrykmarkedet er selv dette nådsensbrød gået fløjten. Her er ingen proportion mellem, hvad man har, og hvad man kan få. Faktum er nemlig, at de store klubber kan købe snart sagt et hvilket som helst antal trøjer, de ønsker, men at de små klubber kan ikke købe nogen overhovedet!

Hvorfor dog ikke? Fordi virksomhedernes produktionsparametre er således konfigurerede, at små ordrer simpelthen ikke modtages. Deres produktion — og her taler vi om giganter som Nike og Adidas — er indstillede til at imødekomme store ordrer fra velbeslåede klubber som Barcelona, Tottenham, FC København osv., men ikke små ordrer fra mindrebemidlede amatørklubber eller sågar bare mellemstore professionelle af slagsen.

Enhver produktion har opstarts- og andre faste udgifter, så før ressourcebrug på trøjefremstilling kan retfærdiggøres, skal forventningen om en mindsteindtægt mødes, og dette gør små klubbers ordrer stort set aldrig. Et ordrekrav på mindst 5.000 enheder er typisk blandt produktionsvirksomheder, så når Aggersund IF’s serie 6 hold ønsker 25 særligt fremstillede trøjer til jubilæumskampen mod arvefjenderne fra Fjerritslev, har de ingen steder at henvende sig. Den kamp er bare tabt.

Hos Jet Sport har vi været opmærksomme på den svikmølle i et stykke tid og arbejdet hen mod at kunne hjælpe små klubber og foreninger med at få lavet enhver trøje, de måtte ønske. Med omhu har vi udviklet vores kapacitet til tryk af mindre oplag på helt ned til 25 enheder og står nu klar til at hjælpe Aggersund og andre ligesindede klubber, foreninger og persongrupper, som ikke kan få sine behov mødt af Nike, Adidas og alle de andre stivbenede kolosser på markedet. Scoren er udlignet.

Fodbold- og løbeklubber, virksomheder, som ønsker at forære specialfremstillede trøjer til ansatte, eller en hvilken som helst gruppe eller begivenhed, som har brug for mindst 25 tryk, udgør med denne service Jet Sports målgrupper. Det eneste krav, vi — udover en mindsteproduktion på 25 enheder — stiller, er, at du selv har og leverer de ubehandlede trøjer til os. Så tager vi kærlig hånd om dem og trykker på dem præcist de farver, mønstre og logoer, du ønsker.

Ansøg om en Jet Sport konto
Med en Jet Sport konto får du adgang til vores webshop, hvor du kan designe og bestille logoer.
Kontakt os
Lad os se hvilke broer vi kan bygge
Tilbage til blogoversigten